skip to Main Content
Saku Vuori. Kuvaaja Mikko Käkelä

Maamme hyväksi

Kun Geologian tutkimuskeskus perustettiin vuonna 1885, käynnistyi yksi kehityspolku osana suurempaa tarinaa. Kansallinen näkökulma ja teollisen yhteiskunnan raaka-ainetarpeet ohjasivat polkumme suuntaa karkeasti noin sadan vuoden ajan. Tänä päivänä geologisen osaamisen kysyntä perustuu kansallista ja teollisen yhteiskunnan raaka-ainetarpeita laajempaan tarpeeseen.

YK:n arvion mukaan seuraavan vajaan sadan vuoden kuluessa maapallon väkiluvun kasvu taittuu ja ihmisten määrä vakiintuu noin 11 miljardiin, jos pystymme välttämään hallitsemattomat kriisit. Tämä ihmisjoukko tulee käyttämään valtavat määrät energiaa, vettä ja raaka-aineita – joka päivä. Lisäksi heitä varmasti kiinnostavat sellaiset ratkaisut, joissa sovitetaan yhteen kestävästi luonnonympäristö, elinympäristö sekä materiaalien kierto.

Vaikka tulevaisuuskuva on kaukainen, voi se optimisesti ajateltuna alustaa hyvää kysyntää geologiselle ja geofysikaaliselle osaamiselle. Jo nyt esimerkiksi Helsingin yliopistosta geotieteistä valmistuneista yli 90 % työllistyy heti, ja luku on vastaava myös muissa geotieteen koulutusta antavissa yliopistoissa. Geoasiantuntijoita tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Pitkälle tulevaisuuteen olemme kurkottaneet myös ensi vuoden alusta voimaan astuvan uuden strategian työstämisen myötä. Uudessa strategiassamme roolimme geologisen tieteen ja innovaatioiden saralla on muotoiltu näin: ”Tuotamme aktiivisena ekosysteemitoimijana tieteellisiä tuloksia ja innovaatioita vastaamaan keskeisiin haasteisiin”. Kaikki tämä työ ratkaisujen ja haasteiden kanssa nivoutuu lopulta taustalla olevaan isompaan kehitystarinaan, ja sitä kuvastaa myös yhdessä tunnistamamme tarkoituksemme: ”Maamme hyväksi – for Earth and for Us”.

Mielikuva tutkijakammiossa tehtävästä yksinäisestä puurtamisesta on kaukana nykytodellisuudesta. Tiede, innovaatiot ja uraauurtavat uudet ratkaisut saavat parhaat kimmokkeensa yhteistyöstä – harva meistä tunnistaa ennalta käsin kaikki ne mahdollisuudet, joihin voimme tarttua. Toimittaja Tapio Mainio vie tässä lehdessä meidät tutustumaan GTK:n, VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteiseen kiertotalouden haasteita ratkovaan uuteen laboratorioon.

Yhteislaboratorio on hyvä esimerkki yhteistyön kautta syntyneestä uudesta alustasta, joka antaa mahdollisuuden vahvistaa osaamistamme sekä vivuttaa sille kumppaneiden myötä entistä laajempaa vaikuttavuutta.

Yhteistyön lisääminen ei ulotu vain kotimaan rajojen sisälle. Lisäämme jatkuvasti kansainvälisiä yhteyksiä kumppanuuksien, yhteistyön, tiede- ja innovaatioprojektien sekä yhteisjulkaisujen kautta. Tavoitteena on, että entistä useampi tieteellisistä julkaisuista tehdään yhdessä kansainvälisten kollegoiden kanssa. Jatkamme osaamisen vahvistamisen vauhdittamista edelleen, ja rekrytoimme uusia tutkimusprofessoreita ja post doc –tutkijoita kotimaasta ja eri puolelta maailmaa.

Mitä juuri seuraavan polun mutkan takana on, ei ole varmaa. Varmaa on tarve tunnistaa ja toteuttaa muutoksia, joilla on suuri vaikutus muun muassa energia-, vesi- tai raaka-ainesektorin kestävyyteen. Ison tarinan ratkaisut tehdään yhdessä. Tässä haluamme olla vahvasti mukana.

Saku Vuori
johtaja, tieteellinen tutkimus

Back To Top