skip to Main Content

Maaperän rakennettavuus

Maaperän rakennettavuusominaisuustulkinta muodostetaan maaperätietojen, pehmeikköjen arvioitujen paksuuksien sekä korkeusaineistosta muodostetun rinnekaltevuusmallin avulla. Maaperän rakennettavuusluokitukset ja aineistojen luokitusprosessit vaihtelevat riippuen prosessointihistoriasta.

Lue lisää

Maaperän kerrostiedot

Maaperän kerrostiedot pohjautuu maaperähavaintoaineiston tietokantaan. Maaperän kerrostiedot -tuotteeseen on koottu havaintokohteen yleistiedot, maaperän kerrosjärjestystulkinta/maakerrostiedot ja maakerrosten rajapinnat kairausten, luotausten, koekuoppien,…

Lue lisää

Harjurakennemallinnus

Harjurakennemallinnus-aineisto sisältää interpoloituja pintamalleja (kallionpinnan ja pohjavedenpinnan korkeustasot, maanpinnankorkeusmalli) sekä edellä mainittujen pintamallien avulla laskettuja paksuustasoja (pohjavesivyöhykkeen paksuus, pohjaveden yläpuolisen…

Lue lisää

Kaivovesien laatu

Kaivovesien laatu -aineisto pohjautuu koko Suomen kattavaan ”1000 kaivoa” ja ”500 kaivoa” -projektien mittaus- ja analyysituloksiin pohjavedestä. Ladattavassa aineistossa on…

Lue lisää

Kallioperän heikkousvyöhykkeet

Kallioperän heikkousvyöhykkeet on tulkinta pääkaupunkiseudun kallioperän lineaarisista rikkonaisista rakenteista mittakaavassa 1:50 000. Heikkousvyöhykkeet on luokiteltu rakennettavuuden mukaan. Merenpohjan maalajit 1:1…

Lue lisää

Jäätikkösyntyiset maaperämuodostumat

Jäätikkösyntyiset maaperämuodostumat -tietoaineistossa esitetään Suomen jäätikkösyntyiset muodostumat. Luokittelu perustuu pääasiassa geomorfologiaan ja muodostumien geologiset syntyprosessit on otettu luokittelussa huomioon. Tietokannan…

Lue lisää
Back To Top