skip to Main Content

Maaperän rakennettavuus

Maaperän rakennettavuusominaisuustulkinta muodostetaan maaperätietojen, pehmeikköjen arvioitujen paksuuksien sekä korkeusaineistosta muodostetun rinnekaltevuusmallin avulla. Maaperän rakennettavuusluokitukset ja aineistojen luokitusprosessit vaihtelevat riippuen prosessointihistoriasta.

Back To Top